?>

Het eerste consult bestaat uit een intake gesprek. Er worden afhankelijk van de klacht functietesten gedaan en in veel gevallen wordt de tong bekeken en de pols gevoeld. Deze laatste twee zijn belangrijke onderdelen uit de Chinese diagnostiek.

Daarna wordt er onder andere door middel van Shiatsu (druk) technieken gekeken naar de conditie van de weefsels en wordt de staat van de energie verder uitgediept. Hier gaat de diagnose samenvallen met de behandeling. Vaak zijn er een aantal behandelingen nodig om het lichaam goed te leren kennen en de behandeling fijn te kunnen tunen.

Het aantal behandelingen is natuurlijk erg afhankelijk van de klacht. Buiten de klassieke massage en/of sportmassage kan Shiatsu en Tuina door makkelijk zittende kleding heen gegeven worden; maar direct op de huid is altijd effectiever.